Ryhmäterapia

Musiikkiterapiaryhmät aikuisille ja 4-17 -vuotiaille lapsille

Kelan kustantamassa vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen lukeutuvassa ryhmäterapiassa kunkin kuntoutujan terapiakohtaiset tavoitteet ovat samat kuin vastaavassa yksilöterapiassa, ja sinne hakeudutaan - samoin kuin terapiaan yleensäkin, lääkärin lähetteellä. Ryhmäkuntoutusta suositellaan silloin, kun opittavien taitojen kehittyminen edellyttää toimimista ryhmässä. Ryhmäkuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaalisia taitoja ja minäkuvaa sekä kehittää kielellisiin taitoihin, toiminnanohjaukseen ja tunnesäätelyyn liittyviä prosesseja, ja sitä kautta vahvistaa kuntoutujien vuorovaikutusta ja aktiivista osallistumista. Terapiassa tarjotaan myös vertaistukea sekä turvallinen ympäristö taitojen harjoittamiseen arkielämän suoriutumisen ja osallistumisen turvaamiseksi tai parantamiseksi.

Lasten ja nuorten (4-17 -vuotiaiden) ryhmät:

  • Ryhmässä on 2-4 lasta/nuorta

Aikuisten ryhmät:

  • Ryhmässä on 3-5 aikuista

Musiikkiterapia Asko Lehti on Kelan palveluntuottajana sitoutunut toimimaan kahden aikuisten ja kahden lasten ryhmän terapeuttina Satakunnan alueella. Ota yhteyttä jos sinä tai omaisesi haluatte osallistua ryhmän toimintaan. Ryhmän muodostamisessa ja sen kokoa määriteltäessä otetaan huomioon eri ikäkausien mukaiset (esim. alakouluikäiset, yläkouluikäiset, aikuistumisvaihe) ja toimintakykyyn liittyvät erityistarpeet ja -vaatimukset.

  • Ryhmäterapia alkaa terapiatilassani kuntoutuspäätöksen ja sen perusteena olevan kuntoutussuunnitelman mukaisesti tai ryhmän kuntoutujien ja omaisten, läheisten tai lähiverkoston kanssa yhteisesti sovittuna ajankohtana.
  • Ryhmäterapiakerta kestää 60–90 minuuttia. Ryhmäterapiaan liittyvä yksilökäynti kestää 60 minuuttia.
  • Ryhmä kokoontuu vuoden aikana etukäteen sovitusti 10–40 kertaa. Ryhmä voi olla suljettu tai täydentyvä. Ryhmää voidaan täydentää ryhmän toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisesti ja ryhmän kuntoutujien tiedossa olevin väliajoin, esimerkiksi koululaisten lukukausien mukaisesti.
  • Ryhmäterapiaan terapiakertojen lisäksi sisältyy vuosittain kaksi kuntoutujan yksilökäyntiä.