Terapiaan hakeutuminen ja prosessin eteneminen

Miten se toimii?

Musiikkiterapiaan pääsee julkisen terveydenhuollon kautta, yksityislääkärin lähetteellä tai olemalla yhteydessä suoraan terapeuttiin. Terapian aloittaminen edellyttää yleensä lääkärin lähetettä. Kela korvaa musiikkiterapiaa vaikevammaisten lääkinnällisenä kuntoutuksena lapselle tai nuorelle aikuiselle, sekä harkinnanvaraisena kuntoutuksena nuorille (psykoterapeuttisena kuntoutuksena 16–25-vuotiaille).

Musiikkiterapiaprosessi, kuten kaikki paraneminen ja kuntoutuminen, ovat kuitenkin yleensä pitkiä tapahtumaketjuja, -varsinkin kun halutaan, että sen seuraamukset ovat pysyviä. Hyvin harvinaisia ovat tilanteet, joihin musiikkiterapia ei sovellu lainkaan.

Prosessi aloitetaan tavallisimmin muutaman kerran mittaisella tutkimusjaksolla, jonka kuluessa arvioidaan musiikkiterapian soveltuvuutta asiakkaan tarpeisiin, ja jonka päätteeksi terapeutti kirjoittaa lausunnon havainnoista. Samassa yhteydessä voidaan yhteistuumin tehdä Kelankin edellyttämä GAS-arvio (Goal  Attainment Scaling) aloitettavan kuntoutuksen tavoitteiden laatimiseksi.

Musiikkiterapeutti Asko Lehti toimii Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella. Alueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: